Záchrana dát z poškodených nosičov

Poruchy PC alebo notebooku sú často spojené s rizikom straty dôležitých a cenných údajov, Väčšinou k tomu prichádza v najmenej vhodnom okamihu, keď dáta súrne potrebujeme. Vo väčšine prípadov sa však dá zachrániť veľká časť Vašich dát, či už sú to dokumenty alebo fotky.

Zo záchranou začíname takmer okamžite, keď nám zavoláte s Vašim problémom. Snažíme sa zistiť, čo sa stalo ako zabrániť ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Ak už máme zariadenie u nás, začneme s diagnostikou, pri ktorej zistíme rozsah poškodenia, navrhneme najlepšie riešenie a oznámime Vám cenu a približný čas potrebný na obnovu dát.

HDD, SSD, M2, NVMe disky

Obnova dát po vymazaní, preformátovaní ale aj po mechanickom poškodení disku, pripadne po elektronickej poruche spôsobenej napr. prepätiu alebo skratu v el. sieti.

USB klúče a pamäťové karty

Obnova dát pri zničení dátovej pamäti, poškodení pamäťových buniek alebo riadiaceho čipu.

  • HDD open ready to repair on the table
    Záchrana dát
    od 39 €
    Záchrana dát z vášho média.

Napíšte alebo zavolajte nám